سد تاریخی شهر کلات نادری (بند نادری)

 بند نادری، سدی آجری است درانتهای جلگه شهرستان کلات استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران.این بند در حدود ۴ کیلومتر پایین‌تر از شهرکلات به سمت روستای نفطه بر روی رودخانه ژرف‌رود ساخته شده‌است. ارتفاع این بنا ازوکف رودخانه ۷۰ متر است به نحوی که هر قدر از کف رودخانه به طرف بالا ادامه می‌یابدبر عرض بند افزوده می‌شود.
در نما و پوشش این بند از آجرهای قرمز رنگ استفاده شده‌است. دیوار سد دارای حالت نیم دایره و شبیه سدهای هلالی با فرورفتگی بسیار کم می‌باشد. این بند دارای سه دهانه عمودی به فواصل مختلف می‌باشد که دودهانه زیرین برای کاهش فشار آب و دهانه سوم که در قسمت بالا است به منظور تقسیم آب تعبیه شده‌است.

/ 0 نظر / 99 بازدید