قصر خورشید

دور نمای قصر خورشید در دو طبقه و شامل استوانه عظیم سنگی بر فراز یک سازه هشت ضلعی با غرفه های بزرک و کوچک و طاق نمای دو طبقه است . ارتفاع کف تا زیر گنبد ۱۸ متر و ابعاد فضای فوق ۱۱ در۱۱ متر است که امروزه بوسیله چهار ورودی با ایوانهای چهار گانه آن ارتباط پیدا می کند .

/ 0 نظر / 22 بازدید