کلات نادری

معرفی جاذبه های گردشگری کلات نادری
 
منطقه زیبای لایین (کلات)
ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٧ : توسط : جواد صباغ کلات


 
منطقه ای داخل دژ کلات نادر
ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٧ : توسط : جواد صباغ کلات


 
آبشار روستای آبگرم کلات نادر
ساعت ۸:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٧ : توسط : جواد صباغ کلات


 
غار آبی در رودخانه اورتکند(کلات)
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٧ : توسط : جواد صباغ کلات


 
جاده کلات نادر کیلومتر 130
ساعت ۸:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٧ : توسط : جواد صباغ کلات


 
دیواره دژ طبیعی کلات نادر
ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٧ : توسط : جواد صباغ کلات


 
دامنه های مشرف به کوههای هزار مسجد (کلات)
ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٧ : توسط : جواد صباغ کلات


 
بند نادری
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ : توسط : جواد صباغ کلات


 
طبیعت کلات نادر
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ : توسط : جواد صباغ کلات


 
کاخ خورشید کلات
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ : توسط : جواد صباغ کلات


 
آبشار اروتکند
ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ : توسط : جواد صباغ کلات


 
درختان گردو کلات نادر
ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ : توسط : جواد صباغ کلات


 
نمای ازشهر کلات نادر به همراه مسجد کبود گنبد
ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ : توسط : جواد صباغ کلات


 
آبشار کلات
ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ : توسط : جواد صباغ کلات


 
چشم اندازی از دیواره اطراف کلات
ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ : توسط : جواد صباغ کلات


 
قره سو کلات نادر
ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ : توسط : جواد صباغ کلات

 قره سو کلات نادر


 
برج ارغوان شاه
ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ : توسط : جواد صباغ کلات


 
قصر خورشید واقع در کلات
ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ : توسط : جواد صباغ کلات